وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٦
این قسمت را به ابتدای برنامه اضافه کنید
کد:
;using System.Globalization

PersianCalendar pc = new PersianCalendar();

string Date = pc.GetYear(DateTime.Now) + "/" + pc.GetMonth(DateTime.Now) + "/" + pc.GetDayOfMonth(DateTime.Now);

textBox1.Text =Date;

یک فرم و یک کلید و یک تکسباکس ایجاد کرده و این کد را در رویداد کلید بنویسد حال نتیجه را ببینید .

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :