وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٦

 
 1. /*
 2. <!Tut
 3. note: do not use "var" to declare x or req.
 4. function makeReq()
 5. {
 6. target="http://yourserver.com/login.php";
 7. data="yourdata=this&itsplace=thisstring";
 8. req = new Request("post", target, true, data); /* method, address, async or not (true / false), optional: data. (it will auto detect)*/
 9. req.rscAction = function() /* rsc = readystate call; when the readystate changes (req.request.onreadystatechange), the function that is executed.*/
 10. {
 11. if (this.status == 200 && this.readyState == 4)
 12. {
 13. document.getElementById('dispdiv').innerHTML = req.request.responseText;
 14. }
 15. };
 16. req.ajaxSend();
 17. }
 18. */
 19. function Request(m, u, a, d)
 20. {
 21. var AjaxRequest = {
 22. method: m,
 23. url: u,
 24. async: a,
 25. data: d,
 26. rscAction: function() {},
 27. request: new XMLHttpRequest(),
 28. ajaxSend: function () {
 29. this.rscAction();
 30. this.request.open(this.method, this.url, this.async);
 31. if (this.data)
 32. {
 33. this.request.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 34. //this.request.setRequestHeader("Content-length", this.data.length);
 35. //this.request.setRequestHeader("Connection", "close");
 36. this.request.send(this.data);
 37. }
 38. else
 39. {
 40. this.request.send();
 41. }
 42. }
 43. }
 44. return AjaxRequest;
 45. }
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :