وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٦

<html>
<body>

<script type="text/javascript">
var r=Math.random();
if (r>0.5)
{
document.write("<a href='http://www.w3schools.com'>Learn Web Development!</a>");
}
else
{
document.write("<a href='http://www.refsnesdata.no'>Visit Refsnes Data!</a>");
}
</script>

</body>
</html>

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :