وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٦

<!-- www.js.coo.ir -->
<!-- begin the script-->
<!-- این قسمت را در تگ <head> قرار دهید -->
<script language="JavaScript">
var NS4 = (document.layers);
var IE4 = (document.all);
var win = window;
var n = 0;
function findInPage(str) {
var txt, i, found;
if (str == ""<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">
return false;
if (NS4) {
if (!win.find(str))
while(win.find(str, false, true))
n++;
else
n++;
if (n == 0)
alert("Not found."<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
}
if (IE4) {
txt = win.document.body.createTextRange();
for (i = 0; i <= n && (found = txt.findText(str)) != false; i++) {
txt.moveStart("character", 1);
txt.moveEnd("textedit"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
}
if (found) {
txt.moveStart("character", -1);
txt.findText(str);
txt.select();
txt.scrollIntoView();
n++;
} else { if (n > 0) {
n = 0; findInPage(str);
} else
alert("Not found."<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
} } return false;}
</script>
<!-- این قسمت را در محل مورد نظر برای نمایش باگس جستجو قرار دهید -->
<form name="search" onSubmit="return findInPage(this.string.value);">
<font size=3><input name="string" type="text" size=15 onChange="n = 0;"></font>
<input type="submit" value="Find">
</form>
<!--end of the script-->
<!-- www.js.coo.ir -->

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :