وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٦

<html>
<body>

<h3>Send e-mail to someone@example.com:</h3>

<form action="MAILTO:someone@example.com" method="post" enctype="text/plain">
Name:<br />
<input type="text" name="name" value="your name" /><br />
E-mail:<br />
<input type="text" name="mail" value="your email" /><br />
Comment:<br />
<input type="text" name="comment" value="your comment" size="50" />
<br /><br />
<input type="submit" value="Send">
<input type="reset" value="Reset">

</form>
</body>
</html>

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :