وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٦

<html>
<body>

<script type="text/javascript">
document.write("Hello World!")
</script>

</body>
</html>

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :