وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٩

ساختار

جملات پرسشي:

eating?

playing?

talking?

I, he, she, it

was

wasn't

you, we, they

were

weren't

جملات مثبت و منفي:

walking

playing

fishing

was

wasn't

I, he, she, it

were

weren't

you, we, they

کاربرد

از زمان گذشته استمراري بيشتر براي بيان کارهايي استفاده مي‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتي ادامه داشته‌اند ولي حدود زماني آنها به طور دقيق مشخص يا مهم نيست.

در اغلب موارد گذشته استمراري همراه با گذشته ساده بکار مي‌رود. در چنين حالتي، گذشته استمراري بر کارها و فعاليتهاي طولاني‌تر (در پس‌زمينه) دلالت مي‌کند، در حالي که گذشته ساده بر کارها و فعاليتهايي دلالت مي‌کند که در ميانه کارهاي طولاني‌تر واقع شده‌اند.

بطور کلي «گذشته استمراري» در موارد زير بکار مي‌رود:

1- براي بيان کاري که قبل از زمان خاصي در گذشته آغاز شده و احتمالاً پس از آن نيز ادامه داشته است:

 • 'What were you doing at 6.00?' 'I was having breakfast.'
  (.ساعت 6 چکار مي‌کرديد؟ داشتم صبحانه مي‌خوردم)

2- براي بیان کار يا فعاليتي در گذشته که به وسيله چيزي قطع شده باشد:

 • The phone rang when I was watching TV.
  (.وقتي داشتم تلويزيون تماشا مي‌کردم، تلفن زنگ زد)

 • While I was driving home, my car broke down.
  (.هنگاميکه داشتم به خانه بر مي‌گشتم، ماشينم خراب شد)

3- براي بيان کار يا فعاليتي به پايان نرسيده در زمان گذشته (در مقايسه با گذشته ساده که کارهاي کامل شده را بيان مي‌کند):

 • I was reading a book during the flight. (I didn't finish it)

 • but: I read a book during the flight. (I finished it)

منبع: www.zabanamoozan.com

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :