وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٩

در زبان انگليسي براي بيان زمان آينده از افعال و حالتهاي مختلفي استفاده مي‌شود که آنها را به ترتيب اهميت در زير مي‌بينيد:

1. will + verb

2. be + going to + verb

3. Present Progressive (حال استمراری)

4. will + be + verb-ing و فرمهاي ديگر


1- will + verb

از فعل کمکي will براي نشان دادن آينده در جهت‌هاي زير استفاده مي‌شود:

الف- پيش‌بيني: براي توصيف چيزي که مي‌دانيم، يا انتظار داريم که اتفاق بيفتد:

 • It will be rainy tomorrow.
  (فردا هوا باراني خواهد بود)

 • You will be sick if you eat all those sweets.
  (اگر همه آن شيريني‌ها را بخوري مريض مي‌شوي)

ب- بيان تصميمي كه درست در همان لحظه گرفته شده است:

 • I will answer the phone.
  (من تلفن را جواب مي‌دهم)

 • I'll see you tomorrow. bye!
  (فردا مي‌بينمت.خداحافظ)

2- be + going to + verb

الف- از اين ساختار براي بيان برنامه‌ها و تصميماتي که از قبل گرفته شده‌اند، استفاده مي‌شود:

 • We're going to paint this room blue.
  (ما مي‌خواهيم اين اتاق را آبي بزنيم)

 • I'm going to be a doctor.
  (مي‌خواهم يک دکتر بشوم)

ب- همچنين از اين ساختار مي‌توان براي بيان يک پيشگويي، مخصوصاً وقتي که براساس مدرکي در زمان حال باشد، استفاده نمود.

 • She's going to have a baby. (Because she's pregnant)
  (او قرار است كه يك بچه بدنيا بياورد)

 • It's going to rain. (It's cloudy)
  (مي‌خواهد باران ببارد)

بعضي اوقات تفاوتي بين will و be going to براي يك پيش‌بيني وجود ندارد.

براي بيان تصميمي که از قبل گرفته شده است از ساختـار be going to و بيان تصميمي که درست در همان لحظه گرفته شده است از will استفاده مي‌کنيم.

3- حال استمراري (Present Progressive)

از حال استمراري براي بيان يک برنامه يا يک قرار بين افراد در آينده استفاده مي‌شود و معمولاً به آينده نزديک اشاره دارد:

 • I'm meeting my friend this evening.
  (امروز بعدازظهر دوستم را ملاقات مي‌کنم)

 • They are driving to Scotland at the weekend.
  (آنها آخر هفته به اسکاتلند مي‌روند)

گاهي اوقات تفاوتي نمي‌کند که براي بيان يک برنامه يا قرار از حال استمراري و يا از ساختار be going to استفاده شود، به عنوان مثال:

 • We're going to see a play tonight.
  or:We're seeing a play tonight.

4- راه‌هاي ديگر بيان آينده

راه‌هاي ديگري نيز براي صحبت درباره‌ آينده وجود دارد، به عنوان مثال:

a) Will + be + verb-ing

 • Next week I'll be talking about how to use a microscope.
  (هفته آينده درباره نحوه استفاده از ميکروسکوپ صحبت خواهم کرد)

b) Be + to + verb

 • Iranian president is to visit Russia.
  (رئيس جمهور ايران از روسيه بازديد مي‌کند)

c) Be + about + to + verb

 • The mayor is about to announce the result of election.
  (شهردار به زودي نتايج انتخابات را اعلام خواهد کرد)

منبع: www.zabanamoozan.com

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :