وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٩
MaskEdit3.Text := FormatDateTime('hh:mm', StrToTime(MaskEdit2.Text)-StrToTime(MaskEdit3.Text));

منبع:

http://www.persia-forum.com

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :