وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/٢۸
function IsControlKeyPressed: Boolean;
begin
  Result := GetKeyState(VK_CONTROL) < 0;
end;
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :