وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۳٠

GetFormImage.SaveToFile('c:\Form.bmp');

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :