وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/٩

        // Locate string on webpage
       
 
    private bool SearchPage(string URL, string StrToLocate)
    {
        StreamReader SR;
        WebResponse Resp ;
        WebRequest MyWebRequest;
        string PageStr;
 
        MyWebRequest = WebRequest.Create(URL) ;
        MyWebRequest.Timeout = 10000 ;
    try
    {
        Resp = MyWebRequest.GetResponse() ;
        SR = new StreamReader(Resp.GetResponseStream()) ;
        PageStr = SR.ReadToEnd() ;
        SR.Close() ;
 
        PageStr = PageStr.ToUpper();
        if ( PageStr.IndexOf(StrToLocate.ToUpper(), 0, PageStr.Length) != -1 )
            return true;
        else
            return false;
    }
 
    catch ( WebException wex )
    {
        if (wex.Status == WebExceptionStatus.Timeout)
            Response.Write("The request has timed out!") ;
 
        else
            Response.Write("There was some exception: " + wex.Message
       ) ;
 
        return false;
    }
 
}
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :