وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/٩
// Get list of running processes
       
 
Console.WriteLine("ID:\tProcess name:");
Console.WriteLine("--\t------------");
foreach (System.Diagnostics
       .Process process in System.Diagnostics
       .Process
       .GetProcesses())
     Console.WriteLine("{0}\t{1}", process.Id, process.ProcessName);
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :