وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

اززشت رویی پرسیدند آنروزکه جمال پخش می کردند کجا بودی؟
گفت : در صف کمال
.  .  .
اگر کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته خود جستجو کن
.  .  .
مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است
.  .  .
همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفش شان نیست
.  .  .
با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن
و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن
.  .  .
هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نر قصید
.  .  .
مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد
.  .  .
شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار
.  .  .
وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون کرده ، تا خودت باشی و خودش
.  .  .
یادت باشه که :
در زندگی یه روزی به عقب نگاه میکنی . به آنچه گریه دار بود می خندی
.  .  .
آدمی را آدمیت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هیزم است
.  .  .
کشتن گنجشک ها ، کرکس ها را ادب نمی کند
.  .  .
از دشمن خود یک بار بترس و از دوست خود هزار بار
.  .  .
فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :