وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٠


function CurDrv: Char;
var
s1: string;
s2: Char;
begin
GetDir(0,s1);
s2 := s1[1];
CurDrv := s2;
end;

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :