وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٢

قطعه برنامه ی زیر مثالی از حرکت دادن ماوس توسط برنامه نویسیه . روی فرمتون یه Timer بذارید و خاصیت Inteval اونو برابر 10 قرار بدید ، روش دابل کلیک کنید و کدها رو مثل زیر داخل اون بذارید.

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

VAR p:Tpoint;

begin

GetCursorPos(p);

p.X:=p.X+1;

p.y:=p.y+1;

SetCursorPos(p.x,p.y);

if p.x>=Screen.Width-1 then SetCursorPos(0,p.y);

if p.y>=Screen

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :