وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٢

برای این کار یک TrackBar روی فرم قرار بدید. مقدار Max اون رو برابر 65535 قرار بدید. و خطوط زیر رو در OnChange اون قرار بدید. لازم به ذکر است که باید از یونیت MMSystem استفاده کنید.

Procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: TObject);

Var

MyWaveOutCaps: TWaveOutCaps;

Volume: Integer;

Begin

Volume:=TrackBar1.Position;

If WaveOutGetDevCaps(WAVE_MAPPER, @MyWaveOutCaps,sizeof(MyWaveOutCaps)=MMSYSERR_NOERROR then

WaveOutSetVolume(WAVE_MAPPER, MakeLong(Volume, Volume));

End;

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :