وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٢


var
;ColorIndex,Color : integer
begin
;ColorIndex := COLOR_BACKGROUND
;Color := -1
;(SetSysColors(2,ColorIndex,Color

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :