وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٢

البته راه های بهتری هم هست اما اینو هم داشته باشید...

تبدیل به یونیکد

کد:

String ucode = String.Format("{0:x4}", (int)('a'));

// ucode = 0061

تبدیل به اسکی

کد:

String acode = (((int)('a')).ToString());

//acode=97

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :