کد سی شارپ - نحوه استفاده از رویداد OnApplicationExit

// OnApplicationExit event using System; using System.Threading; using System.Reflection; using System.Windows.Forms; public class HelloWorldForm : Form { public HelloWorldForm() { Text = "Hello, WindowsForms!"; } } public class ApplicationEventHandlerClass { public void OnApplicationExit(object sender, EventArgs e) { try { Console.WriteLine("The application is shutting down."); } catch(NotSupportedException) { } } } public class MainClass { public static void Main() { HelloWorldForm FormObject = new HelloWorldForm(); ApplicationEventHandlerClass AppEvents = new ApplicationEventHandlerClass(); Application.ApplicationExit += new EventHandler(AppEvents.OnApplicationExit); Application.Run(FormObject); } }
/ 1 نظر / 22 بازدید
shahin

فروشگاه اینترنتی ایرانیان فروش ویژه تی شرت و شال محرم با طرح های (تاسوا و عاشورا) فروش بازي هيجان انگيزResident Evil5   www.bigeshop.ir