تشخیص فشرده شدن صفحه کلید - کد دلفی

function IsControlKeyPressed: Boolean; begin Result := GetKeyState(VK_CONTROL) < 0; end;

/ 1 نظر / 9 بازدید
همخونه دات کام

------------------------------ پورتال همخونه دات کام افتتاح شد ------------------------------ همخونه دات کام اولین و تنها وب سایت جستجوی خانه دانشجویی در ایران لطفا برای حمایت از همخونه دات کام به ما لینک دهید.