کد سی شارپ - تبدیل arraylist به string[]

/* Convert ArrayList to string[] - Given an ArrayList of strings, here's how to convert it to a string array: */ string[] srtArray = arrList.ToArray(Type.GetType("System.String")) as string[];
/ 1 نظر / 28 بازدید
استخدام

سلام. اگر به دنبال شغل دوم هستید اگر به دنبال راهی برای کسب در آمد از این وبلاگ هستید اگر به قانون اهمیت می دهید و دنبال کسب و کار قانونی هستید اگر خانه دار دانشجو دانش آموز یا کارمند یا دارای شغل آزاد هستید اکنون که به اینترنت دسترسی دارید و وبلاگ هم بلدید بسازید بیایید ثبت نام کنید و یک درآمدی هم کسب کنید. فقط جند آگهی در همین وبلاگ هم می توانید قرار دهید. یک لینک محصول بگذارید در بخش پیوندهای وبلاگتون. مثلا من توصیه می کنم مودم تبلیغ کنید یا لوازم ورزشی مثل توپ جیم بال یا هر چی که دوست دارید... این یک پیشنهاد نیست بلکه یک شانس است. تصمیم با شماست که آن را بررسی کنید یا بررسی نکرده رد کنید!!!