بلاک کردن چند آدرس IP با کد PHP

<?php /* ** Function: How to block multiple IP adresses (PHP) ** Desc: Shows how to block multiple IP adresses ** Example: see below ** Author: Jonas John */ // Denied IP's. $deny_ips = array( '127.0.0.1', '192.168.100.1', '192.168.200.1', '192.168.300.1', 'xxx.xxx .xxx .xxx' ); // $deny_ips = file('blocked_ips.txt'); // read user ip adress: $ip = isset($_SERVER['REMOTE_ADDR']) ? trim($_SERVER['REMOTE_ADDR']) : ''; // search current IP in $deny_ips array if (($i = array_search($ip, $deny_ips)) !== FALSE) { // $i = contains the array key of the IP adress. // user is blocked: print "Your IP adress ('$ip') was blocked!"; exit; } // If we reach this section, the IP adress is valid ?>
/ 2 نظر / 92 بازدید
افزایش رنک گوگل و الکسا

افزایش پیج رنک گوگل افزایش رنک الکسا بازدید فوق العاده بالا افزایش درصد سئوی وبلاگ شما با تبادل لینک با ما امکان پذیر است(پیج رنک ما 2 میباشد و تبادل لینک با ما 100% به افزایش رنک شما کمک میکند)

سحر-م

ممنون خیلی خوب بود